Lịch chạy tàu từ ngày 01/10/2022 đến 16/10/2022

Thứ hai - 03/10/2022 14:43
LỊCH CHẠY TÀU TUYẾN SA KỲ - LÝ SƠN
Từ ngày 01/10/2022 đến ngày16/10/2022
 
Ngày Stt Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ Ghi chú
Tên tàu Giờ xuất bến Tên tàu Giờ xuất bến
01/10
(T7)
1 Super Biển Đông 7h30 Super 2 Biển Đông 7h30  
2 An Vĩnh Express 10h30 Super Biển Đông 10h30  
3 Super Biển Đông 13h30 An Vĩnh Express 13h00
4 An Vĩnh Express 15h30 Super Biển Đông 15h30  
02/10
(CN)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30 Chín Nghĩa 09 7h30  
2 Chín Nghĩa 09 11h30 Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h30  
3 Siêu Tốc Hòa Bình 2 14h30 Siêu Tốc Hòa Bình 2 15h30  
03/10
(T2)
1 Super 2 Biển Đông 7h30 An Vĩnh Express 7h30  
2 Super 2 Biển Đông 13h00 Super 2 Biển Đông 11h30  
3 Siêu Tốc Hòa Bình 15h30 Super 2 Biển Đông 15h30  
04/10
(T3)
1 An Vĩnh Express 7h30 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30  
2 An Vĩnh Express 13h00 An Vĩnh Express 11h30  
3 Super Biển Đông 15h30 An Vĩnh Express 15h30  
05/10
(T4)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30 Super Biển Đông 7h30  
2 Siêu Tốc Hòa Bình 13h00 Siêu Tốc Hòa Bình 11h30  
3 Super 2 Biển Đông 15h30 Siêu Tốc Hòa Bình 15h30  
06/10
(T5)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30 Chín Nghĩa 09 7h30  
2 Chín Nghĩa 09 10h30 Chín Nghĩa 09 11h30  
3 Chín Nghĩa 09 15h30 Siêu Tốc Hòa Bình 2 15h30  
07/10
(T6)
1 Super Biển Đông 7h30 Super 2 Biển Đông 7h30  
2 Super Biển Đông 13h00 Super Biển Đông 11h30  
3 An Vĩnh Express 15h30 Super Biển Đông 15h30  
08/10
(T7)
1 Super 2 Biển Đông 7h30 An Vĩnh Express 7h30  
2 Siêu Tốc Hòa Bình 10h30 Super 2 Biển Đông 10h30  
3 Super 2 Biển Đông 13h30 Siêu Tốc Hòa Bình 13h30  
4 Siêu Tốc Hòa Bình 15h30 Super 2 Biển Đông 15h30  
09/10
(CN)
1 An Vĩnh Express 7h30 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30  
2 Super Biển Đông 10h30 An Vĩnh Express 10h30  
3 An Vĩnh Express 13h30 Super Biển Đông 13h30  
4 Super Biển Đông 15h30 An Vĩnh Express 15h30  
10/10
(T2)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30 Chín Nghĩa 09 7h30  
2 Chín Nghĩa 09 11h30 Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h30  
3 Siêu Tốc Hòa Bình 2 14h30 Siêu Tốc Hòa Bình 2 15h30  
11/10
(T3)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30 Super Biển Đông 7h30  
2 Siêu Tốc Hòa Bình 13h00 Siêu Tốc Hòa Bình 11h30  
3 Super 2 Biển Đông 15h30 Siêu Tốc Hòa Bình 15h30  
12/10
(T4)
1 Super Biển Đông 7h30 Super 2 Biển Đông 7h30  
2 Super Biển Đông 13h00 Super Biển Đông 11h30  
3 An Vĩnh Express 15h30 Super Biển Đông 15h30  
13/10
(T5)
1 Super 2 Biển Đông 7h30 An Vĩnh Express 7h30  
2 Super 2 Biển Đông 13h00 Super 2 Biển Đông 11h30  
3 Siêu Tốc Hòa Bình 15h30 Super 2 Biển Đông 15h30  
14/10
(T6)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30 Chín Nghĩa 09 7h30  
2 Chín Nghĩa 09 10h30 Chín Nghĩa 09 11h30  
3 Chín Nghĩa 09 15h30 Siêu Tốc Hòa Bình 2 15h30  
15/10
(T7)
1 An Vĩnh Express 7h30 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30  
2 Super Biển Đông 10h30 An Vĩnh Express 10h30  
3 An Vĩnh Express 13h30 Super Biển Đông 13h30  
4 Super Biển Đông 15h30 An Vĩnh Express 15h30  
16/10
(CN)
1 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30 Super Biển Đông 7h30  
2 Super 2 Biển Đông 10h30 Siêu Tốc Hòa Bình 10h30  
3 Siêu Tốc Hòa Bình 13h30 Super 2 Biển Đông 13h30  
4 Super 2 Biển Đông 15h30 Siêu Tốc Hòa Bình 15h30  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây