QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP VÀO, RỜI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY

Thứ hai - 13/03/2023 20:23
Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi. Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện niêm yết, công khai thủ tục cấp phép vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối phương tiện hoạt động vận tải tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé cho các tổ chức và cá nhân có liên quan biết, thực hiện, cụ thể như sau:
A. Thủ tục Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ:
(tiếp nhận và giải quyết tại Văn phòng Cảng vụ)
Sơ đồ
các bước
 thực hiện
Nội dung công việc Đơn vị/người thực hiện Thời gian thực hiện Kết quả thực hiện
B1: Nộp hồ sơ - Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
 
- Tổ chức, cá nhân.
- Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ
Trong ngày - Mẫu số 01.
- Mẫu số 04.
B2:
Thực hiện nộp lệ phí vào bến thủy nội địa
Nhân viên nghiệp vụ  xác định và thông báo lệ phí cho tổ chức, cá nhân Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ 05 phút Biên lai thu phí, lệ phí
Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp lệ phí phí tại quầy thu phí của Cảng vụ Tổ chức, cá nhân
B3: In Giấy phép vào bến thủy nội địa và chuyển hồ sơ In Giấy phép và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Cảng vụ Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ 10 phút - Hồ sơ.
- Phôi Giấy phép vào bến thủy nội địa
 
B4: Trình ký Trình Lãnh đạo ký duyệt Giấy phép vào bến thủy nội địa Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ 05 phút - Hồ sơ.
- Phôi Giấy phép vào bến thủy nội địa.
B5: Ký duyệt, phát hành Lãnh đạo Cảng vụ ký vào Giấy phép vào bến thủy nội địa Giám đốc/Phó Giám đốc Cảng vụ 10 phút Phôi Giấy phép vào bến thủy nội địa
B6: Trả kết quả Trả Giấy phép vào bến thủy nội địa Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ
Trong ngày
Giấy phép vào bến thủy nội địa

B. Thủ tục Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ:
(tiếp nhận và giải quyết tại Văn phòng Cảng vụ)
Sơ đồ
các bước
 thực hiện
Nội dung công việc Đơn vị/người thực hiện Thời gian thực hiện Kết quả thực hiện
B1: Nộp hồ sơ - Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
 
- Tổ chức, cá nhân.
- Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ
Trong ngày - Mẫu số 01.
- Mẫu số 04.
B2:
Thực hiện nộp lệ phí rời bến thủy nội địa
Nhân viên nghiệp vụ  xác định và thông báo lệ phí cho tổ chức, cá nhân Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ 05 phút Biên lai thu phí, lệ phí
Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp lệ phí phí tại quầy thu phí của Cảng vụ Tổ chức, cá nhân
B3: In Giấy phép rời bến thủy nội địa và chuyển hồ sơ In Giấy phép và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Cảng vụ Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ 10 phút - Hồ sơ.
- Phôi Giấy phép rời bến thủy nội địa
 
B4: Trình ký Trình Lãnh đạo ký duyệt Giấy phép rời bến thủy nội địa Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ 05 phút - Hồ sơ.
- Phôi Giấy phép rời bến thủy nội địa.
B5: Ký duyệt, phát hành Lãnh đạo Cảng vụ ký vào Giấy phép rời bến thủy nội địa Giám đốc/Phó Giám đốc Cảng vụ 10 phút Phôi Giấy phép rời bến thủy nội địa
B6: Trả kết quả Trả Giấy phép rời bến thủy nội địa Nhân viên nghiệp vụ của Cảng vụ
Trong ngày
Giấy phép rời bến thủy nội địa

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây