Giới thiệu chung

1. Vị trí pháp lý

1.1. Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.2. Trụ sở chính của Ban Quản lý đặt tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và Văn phòng đại diện tại An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chức năng

Ban Quản lý có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng biển Cảng Sa Kỳ và Cảng Bến Đình; tổ chức các hoạt động dịch vụ cảng biển; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
Thực hiện chức năng quản lý đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé tại Cảng Bến Đình và Bến cập tàu An Bình, thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là cảng, bến) nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác tổ chức hoạt động vận tải thủy nội địa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức
Ban Quản lý có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Ban Quản lý gồm 3 phòng chuyên môn:
a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Khai thác Cảng Sa Kỳ;
c) Phòng Khai thác Cảng Bến Đình và Quản lý bến thủy nội địa.

4. Cơ chế tài chính

Ban Quản lý thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Hàng năm, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi tài chính trên cơ sở phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, gửi cơ quan cấp trên và cơ quan quản lý chuyên ngành về tài chính để theo dõi, kiểm tra, giám sát; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động của Ban Quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Chi tiết theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 tại đây


 
Mọi chi tiết liên hệ:
----------o00----------
Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi
Trụ sở chính: Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tổng đài dịch vụ: 1900.571.586

Điện thoại: 02553.626.431 -  0941.626.431
Email: dangkyve.csk@gmail.com
           Văn phòng đại diện: An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 02553.879.999 -  0946.984.279
Email: dangkyvecangbendinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây