Giới thiệu chung

1. Vị trí pháp lý

1.1. Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.2. Trụ sở chính của Ban Quản lý đặt tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và Văn phòng đại diện tại An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chức năng

2.1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng Sa Kỳ, cảng Bến Đình, cảng Lý Sơn, bến cập tàu An Bình và các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; cung cấp các hoạt động dịch vụ cảng biển, dịch vụ cảng, bến thủy nội địa; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác tổ chức hoạt động vận tải thủy nội địa tuyến từ bờ ra đảo trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Ban Quản lý gồm 04 phòng chuyên môn:
a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Quản lý và khai thác cảng Sa Kỳ;
c) Phòng Quản lý và khai thác cảng, bến tại Lý Sơn;
d) Phòng Cảng vụ đường thủy nội địa.

4. Cơ chế tài chính

4.1. Ban Quản lý thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

4.2. Hàng năm, trên cơ sở dự báo hoạt động dịch vụ, kết quả thực hiện về số lượng, khối lượng dịch vụ; tình hình thu, chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, nguồn thu, chi từ nguồn thu phí đường thủy nội địa được để lại chi theo quy định pháp luật phí và lệ phí; dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các dịch vụ khác của năm hiện hành; yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ và dự toán thu, chi báo cáo Sở Giao thông vận tải để xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài chính và cơ quan có liên quan theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

 
Mọi chi tiết liên hệ:
----------o00----------
Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi
Trụ sở chính: Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tổng đài dịch vụ: 1900.571.586

Điện thoại: 02553.626.431 -  0941.626.431
Email: dangkyve.csk@gmail.com
           Văn phòng đại diện: An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 02553.879.999 -  0946.984.279
Email: dangkyvecangbendinh@gmail.com

Theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất

Các tin tức mới nhất về thời tiết, dịch vụ, giá vé, lịch chạy tàu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây