Thành lập Tổ đánh giá hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá tài sản của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm - 18/04/2024 14:27
Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập Tổ đánh giá hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 76B-009.57 (sau đây viết tắt là Tổ đánh giá) tại Quyết định số 131/QĐ-BQLC&CVĐTNĐ ngày 07/3/2023, với các nội dung chính như sau:
1. Thành phần Tổ đánh giá

1.1. Ông Tạ Công Chức, Phó Giám đốc Ban Quản lý: làm Tổ trưởng.
1.2. 
Các Tổ viên:
- Bà Trịnh Thị Thảo - Kế toán viên, Ban Quản lý;
- Ông: Vũ Cường Phú - Nhân viên lái xe, Ban Quản lý;
- Ông: Nguyễn Tấn Phương - Nhân viên phòng Khai thác Cảng Sa Kỳ;
- Ông Nguyễn Lê Hưng - Nhân viên phòng Tổng hợp: làm Thư ký.
2. 
Trách nhiệm của Tổ đánh giá
2.1. Đánh giá hồ sơ năng lực, chấm điểm và đề xuất lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Bảng tiêu chí và thang điểm được quy định tại Thông báo số 123/TB-BQLC&CVĐTNĐ ngày 07/3/2023 của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

2.2. Đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác lực chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
3. Nguyên tắc hoạt động của Tổ đánh giá
3.1. Hoạt động độc lập, tuân thủ theo các quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
3.2. Đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng trong đánh giá hồ sơ đề xuất.
3.3. Thực hiện tiếp nhận, quản lý và đánh giá hồ sơ tham gia còn niêm phong từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức tham gia đấu giá tài sản.
4. Cách thức xét duyệt, chấm điểm của Tổ đánh giá

4.1. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá thanh lý xe bàn giao hồ sơ cho Tổ Trưởng.
4.2. Tổ trưởng thông báo, mời các thành viên của Tổ tham gia cuộc họp đánh giá, xét hồ sơ, chấm điểm và đề xuất lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trường hợp có từ 03 thành viên trở lên vắng mặt (dù có lý do chính đáng hay không) thì không tiến hành cuộc họp.
4.3. Tổ đánh giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản chấm điểm theo tất cả các tiêu chí quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông báo số 123/TB-BQLC&CVĐTNĐ ngày 07/3/2023 của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa và xử lý các tình huống theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, và 7 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP.
Hồ sơ bị loại khi các đơn vị tham gia tổ chức đấu giá tài sản không có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, không đảm bảo điều kiện về thời gian nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, thuộc các trường hợp theo khoản 7 Điều 5, Điều 7 Thông tư 02/2022/TT-BTP và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4.4. Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng tiêu chí nào thì chấm điểm đối với tiêu chí đó, nếu không đáp ứng hoặc không chứng minh được việc đáp ứng tiêu chí thì tiêu chí đó không có điểm. Tổ chức đấu giá tài sản có thể bị xử lý trừ điểm theo quy định của pháp luật.
4.5. Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
4.6. Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có số điểm cao nhất theo kết quả xét duyệt của Tổ đánh giá.
4.7. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì Tổ đánh giá ghi nhận lại hồ sơ, lập biên bản, xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đấu giá tài sản đó dựa trên điểm số tại các nhóm tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Nhóm tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phi đấu giá tài sản phù hợp; các nhóm tiêu chí còn lại.
4.8. Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì Tổ đánh giá quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 02/2022/TT- BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và pháp luật có liên quan./.


 

Tác giả: BQLC&CVĐTNĐ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất

Các tin tức mới nhất về thời tiết, dịch vụ, giá vé, lịch chạy tàu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây